KOMPOZYT-EXPO-2019-KRAKOW

Nowości targowe

AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp.k.  Stand W3


 • AURUM-CHEMICALSSIDISHIELD C25 dodatek umożliwiający zwiększenie udziału % wypełniaczy w kompozycie, poprawiający lejność żywicy, odporność na ścieranie, pozostawiając gładką powierzchnię. SIDISHIELD® C25 jest specjalnie zaprojektowanym dodatkiem do żywic poliestrowych, o strukturze kulistej i odwrotnym działaniu niż typowa krzemionka typu Aerosil. Charakter produktu pozwala na doskonałą dyspersję różnego rodzaju wypełniaczy w żywicy, dodatkowo poprawiając inne właściwości fizyczne wypełnionego kompozytu. Zwiększa lejność mieszanki i odporność gotowego produktu na ścieranie oraz zarysowania, pozostawiając powierzchnię błyszczącą i gładką. Jeśli zależy nam na obniżeniu kosztów receptur (polimerobeton, solid surface masy żywiczne wraz z dowolnym wypełniaczem) warto zainteresować się tym produktem.


EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o. Stand W17


 • Badania nieniszczące (NDT) służą do wykrywania nieciągłości w materiałach, oceny ich właściwości oraz wykonywania pomiarów. NDT nie powodują zmian własności użytkowych badanych
  elementów/ obiektów.


 • Aktywna termografia (rNDT) – metoda badań nieniszczących oparta na promieniowaniu podczerwonym. Źródło ciepła pobudza termicznie badany materiał. Kierunek przepływu strumienia
  ciepła ma bezpośredni wpływ na rozkład temperatury na powierzchni testowanego obiektu. Informacje o rozkładzie temperatury są rejestrowane za pomocą kamery termowizyjnej, a następnie
  poddawane analizie matematycznej. Otrzymane dane są wyświetlane w formie obrazu, na podstawie którego określana jest struktura materiału oraz wykrywane są ewentualne defekty.
  System IrNDT dostępny jest w wersji laboratoryjnej lub mobilnej. Wersja stacjonarna pozwala na współpracę z wieloma kamerami termowizyjnymi oraz na obsługę wszystkich źródeł wzbudzenia. Mobilny system IrNDT C-CheckIR to rozwiązanie składające się z kamery termowizyjnej mikrobolometrycznej oraz źródła wymuszającego
  w postaci halogenu.


 • Obrazowanie hiperspektralne – analityczne oprzyrządowanie spektralne i technologia wizyjna poprawia jakość produktów, których używamy codziennie. Obszary zastosowania obejmują dozór nad drobiem, uprawami, półprzewodnikami, ogniwami fotowoltaicznymi jak i lekarstwami na taśmach produkcyjnych. Dzięki oprzyrządowaniu spektralnemu zaprojektowanemu i  wyprodukowanemu przez Headwall, dziedziny nauki takie jak genomika roślin czy bardzo wydajne fenotypowanie mają szansę na rozwój.


 • Emisja akustyczna (AE) pozwala wykryć początki powstawania uszkodzeń w materiałach poddanych naprężeniom, dzięki temu zapewnia bezpieczną eksploatację oraz pozwala uniknąć kosztownych przestoi. AE oferuje wiele korzyści w badaniach materiałowych, geologicznych, medycznych, botanicznych, detekcji i lokalizacji wyładowań niezupełnych w dużych transformatorach, wykrywania korozji oraz wycieków w zbiornikach magazynowych, itp. AE jest również wykorzystywana w testach i badaniach w inżynierii lądowej i wodnej, (np. badanie mostów) a także w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Czujniki stosowanie w badaniach AE charakteryzują się bardzo dużą czułością, co pozwala na wykrywanie wzrostu naprężeń powstających w materiale. Źródłem tych naprężeń są miejsca, gdzie powstają pęknięcia oraz propagacja pęknięć w badanych obiektach. Sygnał, pochodzący z czujników, jest na bieżąco analizowany, dzięki temu możliwe jest szybkie wykrycie defektu oraz jego lokalizacja.


MILAR Sp. z o.o. Stand W43


 • „SAERCORE LEOR” – nowe wzmocnienie do RTMu i elementow ognioodpornych. Złożone z 2 warstw CSM i nowego, ognioodpornego rdzenia oraz modyfikowanej pod odporność ogniową żywicy z wypełniaczami. Spełnia wymagania norm kolejowych: ochrona przeciwpożarowa R1 – HL3 zgodnie z EN45545-2. Łatwe w przetwarzaniu i układaniu. Inteligentne medium płynące dla żywic o wysokiej lepkości, w połączeniu z klejem SAERfix R samoprzylepne, dostępne w trzech rożnych gramaturach dla grubości od 2,5 do 4 mm. Standardowa szerokość: 1250 lub 2500 mm.”


NORGPOL CZERWIŃSKI Sp. J. Stand W54


 • NORGPOLPiece przeznaczone do bardzo dokładnego wygrzewania elementów kompozytowych wytwarzanych z pre-pregów węglowych. Zaawansowany system sterujący piecem kontroluje rozkład temperatury elementów wygrzewanych w komorze oraz na podstawie otrzymywanych danych dostosowuje moc grzania oraz chłodzenia tak, aby przebieg wygrzewania był jak najbardziej dopasowany do zadanej krzywej wygrzewania.

 • Nowy wzór pre-pregów węglowych przeznacznych do produkcji elementów kompozytowych metodą SMC. Wysoka wytrzymałość, odporność na zmęczenie, zawartość włókien: 55% wag., długość włókna: 1 cal, nośnik: żywica epoksydowa, gęstość: 1,45 g / cm3.


NOVOL Stand W1


 • Nautic VE60 - Klej montażowy na bazie żywic winyloestrowych o wysokiej wytrzymałości. Świetnie współpracuje z powierzchniami poliestrowymi oraz epoksydowymi. Stosuje się go do łączenia, mocowania lub wypełniania elementów konstrukcyjnych.

 • Creator PS - Poliestrowa pasta modelarska do nakładania za pomocą maszyny lub ręcznie. Nie ścieka z pionowych powierzchni i cechuje się doskonałą obróbką za pomocą CNC. We współpracy z produktami finiszowymi marki Creator gwarantuje najwyższą jakość modeli.

 • Creator MRP - Poliestrowa szpachlówka do naprawy głębokich ubytków w formie. Redukuje czas pracy pozwalając na naprawę już w jednym kroku. Osiąga twardość zbliżoną do twardości żelkotu narzędziowego oraz posiada zdolność do polerowania.